fotobiomodulační terapie

léčba zrakem

Léčba zrakových obtíží při diabetické retinopatii

Projekt navázán na výzkum vedený lékařkou oftalmologie Judy E. Kim, MD.

Světlo může být používáno jako nástroj pro léčbu zrakových obtíží. Projekt reaguje na výzkumy zabývající se léčbou světlem, přesněji odborným názvem – fotobiomodulační terapie. 

Jedná se o léčbu, která je v počátcích výzkumu. Výzkum vedený lékařkou oftalmologie Judy E. Kim, MD. Zkoumal, zda krátká expozice červeným světlem o vlnové délce 670 nm dovede zlepšit zrak u lidí po čtyřicítce. Světlo o vlnové délce 650 – 1000 nm aktivuje mitochondrie, které jsou pro oko stěžejní buňky. S věkem jejich výkon klesá, ale červená složka světla nebo blízké infračervené záření je opět probouzí k životu.

Pomocí fotobiomodulační terapie lze léčit zrak červeným světlem o vlnové délce 670nm a předcházet nebo léčit zrakové potíže způsobené například diabetickou retinopatií, kde hrozí ztráta zraku.

Projekt navázal a téma zpracoval do nadcházející varianty, projekt byl odborně konzultován ve spolupráci s ČVUT fakultou biomedicíny a fakultou architektury.


kontakt

Propojme se