Norman a jeho pravidla designu

Norman a jeho pojem afordance..

Afordance je termín, který vymyslel a poprvé použil psycholog J. J. Gibson v sedmdesátých letech minulého století. Tento termín definoval  jako vztah mezi prostředím a aktérem. Dnes se afordance šíří i za hranice behaviorální a kognitivní psychologie, a také do designu digitálních rozhraní. Když pochopíte, co afordance je, budete schopni lépe porozumět designu produktů a rozhraní, a postupně se stanete mnohem lepším designérem.

Afordance je pojem, který popisoval všechny možné fyzické akce, které můžete s objektem provést. V průběhu času se definice posunula a díky tmu má definovaných několik podkategorií. Jednou z nich je pro nás jednou z nepoužívatelnější a to Afordance odhalitelnosti akcí (discoverability). Tato definice se definovala na základě technologické revoluce digitálního rozhraní. Odhalitelnost je v digitální sféře důležitý pojem, protože pokud používáte počítač, odhalujete možné akce prostřednictvím pokynů udělovaných uvnitř samotného rozhraní.

Nejdřív se však vrátíme na samotný začátek. Učiňme krok zpět do fyzického světa, kde vidíme objekty s vlastnosti jako jsou velikost, tvar nebo váha.

Fyzické objekty

Poskytují náznaky, co se stakovými objekty dá dělat. Uveďme dva klasické příklady. Začněme sčajovým šálkem; je malý a má ucho, které umožňuje šálek uchopit. Má také miskovitý tvar, který indikuje, že vněm může být něco nalitého. Pokud je vněm čaj, afordance je to, že můžete šálek uchopit a čaj vypít. Jako další příklad může posloužit kartáček na zuby: má dlouhé, ale tenké držadlo, které umožňuje ho pevně uchopit, a tak dále.

Fyzické objekty se mohou uspořádat do tří typů afordance:


Znatelná (perceptible) afordance je základní definice afordance, kde charakteristiky objektu implikují nějakou akci.

Skrytá afordance je taková, když objekt má afordance, které nejsou až tak očividné; když se například zběžně podíváte na pivní láhev, nebudete schopni říci, zda sjejí pomocí můžete otevřít jinou pivní láhev.

O falešnou afordanci jde tehdy, když sice existuje nějaká vnímaná afordance, ale možná akce nepřináší žádné výsledky. Stisknete například nějaké tlačítko, které nedělá nic, jako když chcete pomocí dálkového ovladače zapnout televizi, ale znějakého důvodu to nefunguje. Afordance je přítomná — můžete svobodně tisknout tlačítko, kolikrát chcete — ale nic se nestane, není sní sdružena žádná funkce. Typický příklad je zapomenutý odkaz na tlačítku, který nefunguje.


 

Afordance v digitálních prostorech

Digitální rozhraní se zdají neuchopitelná a rozvětvená. Uvnitř každé aplikace, webu nebo programu se dá dělat nelimitované množství věcí; všechny ale mají jedno omezení: nemohou poskytovat fyzická vodítka, co se s nimi dá dělat. Místo toho se vše spoléhá na vizuální vodítka neboli afordance. To může být velmi matoucí, pokud dostatečně nechápete důležitost role, jakou afordance hraje při vytváření úspěšných rozhraní. Rychlý příkladem si můžeme uvést fyzické kolečko na ovládání zvuku v autě. Doposud jsme byli zvyklí na fyzické kolečko, se kterým se dalo otáčet. Nyní se u novějších modelů aut objevuje vizuální podoba tohoto ovládajícího prvku na digitálním prvku v automobilu a fyzická tlačítka mizí.

Pokud dobře chápete, jak afordance fungují, budete je schopni využívat ve svůj prospěch. Když umíte z afordance udělat nástroj, budete schopni vytvářet designy, které budou intuitivní, a bude snadné je používat. Intuitivní designy mají v sobě jistou výzvu tohoto druhu — nejpravděpodobněji proto, že pořád nacházíme spoustu webů či aplikací, které jsou nudné nebo neplní svůj účel.

Typy afordance, které ovlivňují uživatelské prožitky

Chcete-li plně pochopit, jak fungují afordance v designu rozhraní, musíme být konkrétnější. Exisrtuje šest různých typů afordance, které vídáme v digitálních rozhraních: explicitní, šablonová, skrytá, falešná, metaforická a negativní afordance. 

Příště si rozebereme jaké to jsou a co nám přináší.

Uvažovali jste takto nad designem? Jaké máte zkušenosti s designem Vy?

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články

Design prodává

tři důvody proč potřebujeme design Design je důležitou součástí každého vývoje a je nepostradatelnou složkou každého produktu. Jelikož je potřeba

VÍCE